Diagnostika

- diagnostikou zisťujeme akékoľvek narušenie systému fungovania tela (test orgánov, meriadiánov a podobne