Miniexpert-DT

Prístroj na elektroakupunktúrnu diagnostiku a elektro-, magneto- a farebnú terapiu po bioaktívnych bodoch (BAP) a bioaktívnych zónach (BAZ). Mikroelektronický prístroj „Mini-Expert-DT“ obsahuje navzájom prepojené a vzájomne sa doplňujúce systémy: diagnostický, elektronický medikamentózny selektor a systém exogénnej biorezonančnej terapie.
Diagnostický systém umožňuje:
- vykonávať meranie a interpretáciu elektrických parametrov biologický aktívnych zón a biologický aktívnych bodov 
- vegetatívno rezonančný test
- vykonávať medikamentózne testovanie a dynamickú kontrolu terapie, zároveň s použitím medikamentózneho selektora
- vykonávať topologickú, syndrómovú, nozologickú a lokálnu diagnostiku
- realizovať personalizované diagnostické algoritmy.

      

V prístroji zabudovaný medikamentózny selektor obsahuje viac ako 50 000 elektronických analógov homeopatických preparátov, nozódov, organopreparátov, alergénov, ktoré môžu byť použité s možnosťou zmeny potencie alebo inverzie vlastnosti: počas medikamentózneho testovania počas biorezonančnej
terapie, aj pri vytváraní biorezonančných preparátov.
Systém biorezonančnej terapie určený pre vykonanie endogénnej biorezonančnej terapie metódou „Imedis“.
Pre rozšírenie možnosti terapeutického efektu existuje možnosť výroby individuálnych biorezonančných preparátov.

Systém exogénnej biorezonančnej terapie dovoľuje:
- prevádzať elektro- a magnetoterapiu signálmi určenej frekvencie, tvaru, amplitúdy a polarity
- prevádzať indukčnú terapiu podľa 90 programov, pri ktorých je použité frekvenčné spektrum ľudského mozgu
- prevádzať rezonančno - frekvenčnú diagnostiku a terapiu chorôb vyvolaných vírusmi, baktériami, prvokmi, helmintmi a plesňami.
- vytvárať a ukladať do pamäte individuálne terapeutické programy a užívateľské skupiny preparátov.
- môže pracovať v spojení s počítačom, riadený programovým vybavením „Imedis - Expert“, alebo autonómne.