Terapie Imedis

- terapia Imedis, je špecifická svojou možnosťou vytestovať presné frekvencie (toto veľmi túto terapiu odlišuje od ostatných konkurenčných prístrojov tým, že je možnosť otestovať presné frekvencie aj amplitúdu (silu) tejto frekvencie.