IMEDIS expert

Prístroj na elektropunktúrnu diagnostiku, medikamentózne testovanie, adaptívnej biorezonančnej terapie a elektro-, magneto a farebnej terapie, podľa bioaktívnych bodov (BAP) a bioaktívnych zón (BAZ) mikropočítačový „IMEDIS-EXPERT“, ovládaný počítačovým programom „IMEDIS-EXPERT“, predstavuje jedinečný prístrojovo programový komplex.

Terapeuticko - diagnostický komplex, zahŕňa v sebe najnovšie technológie v rámci imedis expert 2012 mini
diagnostik (EAV, VRT, SGD), biorezonančná exogénna terapia (terapeutický program),
biorezonančno-adaptívna terapia (BRT), indukčná terapia, selektor medikamentov (70 000 preparátov), farebná terapia, infra terapia, programové vybavenie po anglicky, poľsky a rusky.

Prístroj obsahuje navzájom prepojené a vzájomne sa doplňujúce systémy: diagnostický, elektronický medikamentózny selektor, endogénnu a exogénnu
biorezonančnú terapiu.


Diagnostický systém dovoľuje:
- uskutočniť meranie a interpretáciu elektrických parametrov biologický aktívnych zón a biologický aktívnych bodov. vegetatívny rezonančný test,
- medikamentózne testovanie a dynamickú kontrolu terapie aj s použitím medikamentózneho selektora
- vykonávať topologickú, syndrómovú, nozologickú a lokálnu diagnostiku
- realizovať personalizované diagnostické algoritmy.


V prístroji zabudovaný medikamentózny selektor obsahuje viac ako 70 000 elektronických analógov homeopatických preparátov, nozódov, organopreparátov, alergénov, ktoré môžu byť použité s možnosťou zmeny potencie alebo inverzie vlastnosti:
- počas medikamentózneho testovania
- počas biorezonančnej terapie, aj pri vytváraní biorezonančných preparátov.
Systém biorezonančnej terapie určený pre vykonanie endogénnej biorezonančnej terapie metódou „Imedis“. Pre rozšírenie možnosti terapeutického
efektu existuje možnosť výroby individuálnych biorezonančných preparátov.
Systém exogénnej biorezonančnej terapie dovoľuje:
- prevádzať elektro- a magnetoterapiu signálmi určenej frekvencie, tvaru, amplitúdy a polarity
- prevádzať indukčnú terapiu podľa 90 programov, pri ktorých je použité frekvenčné spektrum ľudského mozgu
- prevádzať rezonančno-frekvenčnú diagnostiku a terapiu chorôb vyvolaných vírusmi, baktériami, prvokmi, helmintmi a plesňami.

  

Programové vybavenie udržiava spoluprácu všetkých systémov prístroja, vedenie kartotéky pacientov, s uchovaním údajov o návštevách, anamnézy, problémy a výsledky meraní. Možnosť vytlačiť merania a liečenie v textovej alebo grafickej forme.
Do programu sú zabudované referenčné a informačné systémy BAP (akupunktúrny atlas), spojitosť BAP, orgánov (systémov), nozológii a medikamentov.
Pre uľahčenie výberu liečebných preparátov, program obsahuje repetitórium a referenčné systémy homeopatických preparátov, nozódov a organopreparátov, obsiahnutých v selektore.
Program obsahuje rozsiahlu referenčnú databázu pre vykonanie exogénnej biorezonančnej terapie (podľa nozológii, efektom, orgánom, systémoch, meridiánom atď.)