Miniexpert-T

Prístroj „Mini-expert-T“ je určený na vykonanie elektropunktúrnej terapie (elektro-, magneto- a farebnej terapie).
V pamäti prístroja je uložených okolo 2 000 programov na vykonanie indukčnej, rezonančno frekvenčnej, organotropnej, nozologickej a symptomatickej terapie. Pohodlné rozhranie dovoľuje užívateľovi rýchle hľadanie a vykonanie potrebného terapeutického programu s potrebnými parametrami.
Prístroj dovoľuje vytvárať a ukladať do pamäte individuálne terapeutické programy.
Prístroj môže pracovať v spojení s počítačom, riadený programovým vybavením „Imedis-Expert“ (nie je súčasťou), alebo autonómne. Pre lepšie ovládanie je možnosť spúšťať skupiny individuálnych programov.